rugpjūčio 26, 2016

MEILEI ATSTATYTI REIKIA ŽODŽIŲ

Noriu pasidalinti mintimis, kuriomis gyvenu jau  kelios dienos.
       
 Apaštalas Petras pavojaus akivaizdoje tris kartus išsižadėjo Jėzaus. Manau, kad tuo jis nusidėjo meilei, išsižadėjo jos, nebuvo kartu nelaimėje su Kristumi. Ir ką daro Jėzus, tobuloji meilė? Tuo metu Jis, praeidamas pro šalį, tik pažvelgė į Petrą, nieko nepasakė, nepasmerkė, nereiškė priekaištų. Ir vėliau Jėzus tris kartus paklausė Petrą, ar jis myli Jį. Manau, kad taip Jėzus atstatė su Petru nutrūkusį ryšį.
         
Mano mintis tokia: jeigu aš seku Kristumi, turiu nesivelti į konfliktus su kitais ypač artimaisiais, praeiti tyliai pro iškilusią konfliktinę situaciją. Bet labai dažnai turiu pasakyti Dievui ir artimiesiems, kad juos myliu, tuo būdu atstatydama mūsų sutraukytus ryšius. Nežinau, gal ne kartą esu įžeidusi, įskaudinusi ir to nepastebėjusi. O juk tai taip paprasta ištarti žmonai/vyrui, sūnui/ dukrai, tėčiui/ mamai: „myliu tave“. Žodis materialus ir turi pasekmes.
                     
Tegul meilė auga šeimose, giminėse ir visame pasaulyje. Dievo palaimos

kovo 24, 2016

DIDŽIOJI SAVAITĖ

Didžioji savaitė - Kristaus kančios ir mirties savaitė bėga apmąstymuose ir nustebime. Jis mirė už mane, kad aš gyvenčiau. Mirė todėl, kad myli mane.

Kaip man, savo ribotu protu suvokti, suprasti tokią meilę. Tiek iškentėti paniekos, gėdos ir didžiulio fizinio skausmo už nusidėjėlį.  
Kokia be galo tyra ir nesavanaudė turi būti ši meilė. 

Suvokiu vieną, jeigu Jis nebūtų miręs už mane, aš tikrai būčiau žuvusi savo nuodėmėse.
Koks gailestingumas! Kokia meilė! Žmogaus protui tai nesuvokiama. Kristus ne tik mirė už mane, bet ir pakvietė sekti Jį, leido sugrįžti, atsiversti, apgailėti savo nuodėmes, todėl šiandien aš jaučiu Jėzui begalinį dėkingumą. 

Už savo nuodėmes aš turėčiau būti prikalta prie kryžiaus ir tai būtų teisinga. Tuo tarpu Jėzus iš manęs nori tik vieno - atsidavimo Jam. Ką aš bedaryčiau dėl Jo būtų maža, kad atsilyginčiau už tą auką, kurią Kristus padarė dėl manęs. Mano dalyvavimas šios savaitės Šv. Mišiose, mano pasninkai, apsimarinimai ir maldos tėra  tik lašelis jūroje už Jėzaus dėl manęs  iškentėtą kančią.

O nesuvokiama Dievo meile, žmogui nesuprantamas gailestingume!

Didįjį penktadienį pradėsime Dievo gailestingumo noveną už savo ir pasaulio nuodėmes, kad pasiruoštume Dievo Gailestingumo sekmadieniui per Atvelykį. Melsiuosi su begaliniu dėkingumu.Visiems palaimintų, džiaugsmingų Šventų Velykų. Kristus tikrai prisikėlė ir mirtis nugalėta!