balandžio 13, 2018

POMPĖJOS NOVENA

Prieš keletą metų teko būti Pompėjoje ir melstis jos šventovėje. Tuomet apie Pompėjos noveną ir šventovę nieko nežinojau. Įspūdis buvo neapsakomas,  liko gilus prisiminimas, nes ji buvo labai graži, o mano širdyje atsirado  nuostabus gerumo bei  ramybės jausmas toks, kad nesinorėjo palikti šios šventovės. Man atrodo, Jėzaus mokiniai taip pat jautėsi, kai Jėzus atsimainė jų akivaizdoje  ant Taboro kalno.  Jie siūlė Viešpačiui pastatyti toje vietoje tris palapines.
Apie Pompėjos noveną sužinojau atsitiktinai, kažko ieškodama internete. Patraukė dėmesį ir nusprendžiau melstis rūpimu klausimu. Man labai padėjo, todėl siūlau ir kitiems išbandyti.
Apie noveną
Pompėjos noveną kaip ypatingą dvasinį ginklą nurodė pati Švč. Mergelė Marija, 1884 m. pasirodžiusi Neapolio gubernatoriaus dukrai Fortunatai Agrelli. 1887 m. ši pamaldumo praktika oficialiai patvirtinta popiežiaus Leono XIII.

Kaip kalbėti Pompėjos noveną

Kiekvieną iš 54 dienų kalbamos visos trys tradicinės rožinio dalys (džiaugsmingosios, skausmingosios ir garbingosios paslaptys). Jas galima kalbėti ir paeiliui vieną po kitos, ir padalinti bei kalbėti skirtingu dienos laiku. Rožinio pradžios maldas (Tikiu Dievą Tėvą, Tėve mūsų, 3 Sveika, Marija, Garbė Dievui Tėvui) reikia kalbėti tik vieną kartą per dieną, prieš pirmąją rožinio dalį.

Pompėjos noveną sudaro prašymo ir padėkos dalys, kurių kiekviena tęsiasi po 27 dienas. 

Pirmas 27 dienas – t. y. tris devyndienius – kalbama prašymo novena. Prieš kiekvieną rožinio dalį pasakome savo prašymą ir pridedame:

„Šį šventąjį rožinį aš kalbu norėdamas pašlovinti Tave, šventojo rožinio Karaliene.“

Po kiekvienos rožinio dalies kalbame:

„Atsimink, maloningoji Pompėjos šventojo rožinio Mergele, jog niekada nėra girdėta, kad kas nors iš Tavo tarnų, besišaukiančių Tavęs su rožiniu rankoje, būtų buvęs neišklausytas. Nepaniekink mano maldų, Šventojo Žodžio Motina, bet dėl Tavo šventojo rožinio ir dėl atsidavimo, kurį rodai Tavo šventovei Pompėjoje, maloningai išklausyk mane. Amen.“

„Šventojo rožinio Karaliene, melski už mus. Amen.“ (pastarasis kreipinys pakartojamas 3 k.)

Kitas 27 dienas tris kartus kalbame padėkos noveną. Prieš kiekvieną šv. rožinio dalį pasakome savo prašymą ir pridedame:

„Šį šventąjį rožinį aš kalbu norėdamas pašlovinti Tave, šventojo rožinio Karaliene.“

Po kiekvienos šv. rožinio dalies kalbame:

„Kaip galėčiau Tau atsilyginti, o meilės Karaliene? Visą savo gyvenimą aukoju Tau. Kol užteks jėgų, platinsiu Tavo garbinimą, o Pompėjos šventojo rožinio Švenčiausioji Mergele, nes kai šaukiausi Tavo pagalbos, Dievo malonė pripildė mane. Visur kalbėsiu apie gailestingumą, kurį man suteikei. Kiek pajėgsiu, platinsiu pamaldžią šventojo rožinio maldos praktiką. Visiems pasakosiu, kokia gailestinga man buvai, kad ir jie su dideliu pasitikėjimu kreiptųsi į Tave taip, kaip aš, nuodėmingas žmogus, kreipiausi į Tave. O, jei tik visas pasaulis sužinotų, kokia Tu gera, kaip gailiesi kenčiančių, tuomet visi kūriniai kreiptųsi į Tave. Amen.“

„Šventojo rožinio Karaliene, melski už mus. Amen.“ (pastarasis kreipinys pakartojamas 3 k.)

Linkiu Dievo palaimos ją kalbantiems, tegul Jis suteikia Jums reikali

spalio 20, 2017

ROŽINIO MALDASpalis -  Rožinio mėnuo, bažnyčia kalba Rožinį. Aš mastau apie Rožinio maldą ir jos galią. Noriu pasidalinti savo mintimis apie tai. Man atrodo, kad bet kuri  malda - tai investicija į ateitį, nes tai, ko prašau, ne visada tuoj pat įvyksta, bet įvyksta. Provoslavų šventikų pamoksluose girdėjau, kad ištartas mintimis ar garsu žodis, niekur nedingsta, bet pradeda veikti, materilizuotis, ypač ištartas iš visos širdies ( jeigu Dievas leidžia), o Jis yra pasakęs, kad, „ką man girdint kalbėjote, tą jums ir padarysiu“ (negaliu nurodyti Šventojo Rašto vietos, tik prisimenu Žodžius).

Apie Rožinio maldos galią noriu pasidalinti prisimindama, kad dažnai patenku į įvairias situacijas: kažkas aprėkia, kažkas įžeidžia, įskaudina, kažkas apkalba, teisia, kaltina (atsigirstu), konfliktinės situacijos ir taip toliau. Tokiais atvejais, sulaukiu momento, kai galiu būti viena ir melstis, kalbu Rožinį, vienydamasi su visais Rožinio kalbėtojais ir Mergele Marija, bei visais šventaisiais. Dažniausiai kalbu vieną Jo dalį, o kartais ir daugiau už visą situaciją (atiduodu Dievui, prašau Jo valios) ir tuos žmones, kurie įtraukti, bei save (prašau Dievo gailestinugmo mums visiems ir atsivertimo malonės). Stebiu, kaip viskas keičiasi: situacija rimsta, nurimstu pati, dingsta įsiskaudinimas, bloga nuotaika, nerimas, pyktis, baimės, mane puolę žmonės kalbasi su manimi maloniai, lyg nieko nebūta. Dėkoju ir garbinu Dievą, kad davė tokį ginklą. Cituoju man atsiųstą SMS žinutę: „kiekviena Sveika Marija... yra kaip smūgis per galvą, jei krikščionys žinotų, kokia yra stipri Rožinio malda, tai reikštų man pabaigą.“ Velnias taip kalbėjo egzorcistui“.

Visiems Dievo palaimos ir globos.