liepos 21, 2014

Padėkime visi

            


Gyvenu ramiai, gėriuosi vasara, gėlėmis, žaluma, paukščių giesmėmis...
 
Pasaulyje žmonės kenčia nuo karų, avarijų, bado, nelaimių. Žūsta niekuo nekalti žmonės. Ar tai teisinga? Ar turiu teisę džiaugtis, linksmintis, kai aplinkui tiek kančios? Ar galiu likti abejinga? Ar nebus pareikalauta ir iš manęs atsiskaityti už tai paskutiniąją dieną? Ką aš galiu padaryti?
 
Negaliu savo asmeniniais veiksmais sustabdyti karo Ukrainoje ar kitose pasaulio vietose. Bet aš turiu galingą ginklą - maldą ir Dievą, kuriam nėra negalimų dalykų. Meldžiuosi ir pasninkauju, prašau pasauliui taikos, pagalbos nukentėjusiems, badaujantiems, Dievo globos, patekusiems į nelaimės vietą. Tikiu Dievo gailestingumu ir Jo begaline  meile mums visiems.
 
Norėčiau paraginti tuo reikalu melstis visus ir taip prisidėti prie taikos sukūrimo ir išsaugojimo pasaulyje. Gaila ir tų, kurie žudo, grobia, plėšia. Jie nesupranta, ką daro ir kas jų laukia amžinybėje, tik Dievas gali jiems atverti akis, melskimės ir už juos.