spalio 20, 2017

ROŽINIO MALDASpalis -  Rožinio mėnuo, bažnyčia kalba Rožinį. Aš mastau apie Rožinio maldą ir jos galią. Noriu pasidalinti savo mintimis apie tai. Man atrodo, kad bet kuri  malda - tai investicija į ateitį, nes tai, ko prašau, ne visada tuoj pat įvyksta, bet įvyksta. Provoslavų šventikų pamoksluose girdėjau, kad ištartas mintimis ar garsu žodis, niekur nedingsta, bet pradeda veikti, materilizuotis, ypač ištartas iš visos širdies ( jeigu Dievas leidžia), o Jis yra pasakęs, kad, „ką man girdint kalbėjote, tą jums ir padarysiu“ (negaliu nurodyti Šventojo Rašto vietos, tik prisimenu Žodžius).

Apie Rožinio maldos galią noriu pasidalinti prisimindama, kad dažnai patenku į įvairias situacijas: kažkas aprėkia, kažkas įžeidžia, įskaudina, kažkas apkalba, teisia, kaltina (atsigirstu), konfliktinės situacijos ir taip toliau. Tokiais atvejais, sulaukiu momento, kai galiu būti viena ir melstis, kalbu Rožinį, vienydamasi su visais Rožinio kalbėtojais ir Mergele Marija, bei visais šventaisiais. Dažniausiai kalbu vieną Jo dalį, o kartais ir daugiau už visą situaciją (atiduodu Dievui, prašau Jo valios) ir tuos žmones, kurie įtraukti, bei save (prašau Dievo gailestinugmo mums visiems ir atsivertimo malonės). Stebiu, kaip viskas keičiasi: situacija rimsta, nurimstu pati, dingsta įsiskaudinimas, bloga nuotaika, nerimas, pyktis, baimės, mane puolę žmonės kalbasi su manimi maloniai, lyg nieko nebūta. Dėkoju ir garbinu Dievą, kad davė tokį ginklą. Cituoju man atsiųstą SMS žinutę: „kiekviena Sveika Marija... yra kaip smūgis per galvą, jei krikščionys žinotų, kokia yra stipri Rožinio malda, tai reikštų man pabaigą.“ Velnias taip kalbėjo egzorcistui“.

Visiems Dievo palaimos ir globos.