sausio 17, 2015

Ramybės (Optino senolių) malda


Pastaruoju metu atrodo, kad gyvenime trūksta ramybės ir susikaupimo, susitelkimo, darnos, atidumo. Kad kažkas neleidžia jaustis kitaip, kaip tik būti dvasioje "susitaršiusiai". Nerandu kito žodžio tam apibūdinti tiksliau. Nes "susivėlusi" apibūdintų tik nešukuotų plaukų išvaizdą, bet ne vidinę dvasios būseną.

Žinau, kad tai negerai. Taip pat žinau, kad tokia būsena yra tarsi juodi akiniai, neleidžiantys pamatyti išties svarbių dalykų tikroje jų šviesoje. Tačiau pačiai bandyti iš to išeiti tas pats, kas nemokančiam plaukti stengtis nenuskęsti: kurį laiką gal ir atrodys, kad sekasi, tačiau galiausiai jėgos išseks ir vis tiek teks skęsti.

Prašiau Dievą vidinės ramybės, pakantumo ir nuolankumo pasitinkant visus iššūkius bei įvykius "ne pagal planą". O Jis, atrodo, tarsi koks užsispyrėlis, bandantis mane išmokyti mandagumo prašant ir dėkingumo gaunant, tylėjo. Kol atsiliepė tada, kai jau nesitikėjau, atsiųsdamas, nukreipdamas mane susitikimui su iki šiol negirdėta malda - Ramybės malda.

Pamaniau: "Pokštininkas! Jis už mane geriau žino, ko man reikia ir kaip aš jaučiuosi. Tik vis laukia, kol tinkamai paprašysiu..." Nors dažnai net nežinau, ko tiksliai prašyti. Bet džiaugiausi radusi šį mažą stebukliuką, kuris dvasinio "susitaršymo" akimirkomis, galbūt, bus naudingas ne tik man, tačiau ir kam nors, panašiai besijaučiančiam, panašiai mąstančiam. 


Taigi... 


Viešpatie, leisk man su dvasine ramybe pasitikti visa, ką atneš prasidedanti diena.
Viešpatie, suteik man visišką atsidavimą Tavo Švenčiausiajai Valiai.
Viešpatie,kiekvienam šios dienos metui ir viskam nuteik ir palaikyk mane.
Viešpatie, kad ir kokios naujienos šiandien  pasiektų mane, išmokyk jas priimti ramia širdimi bei tvirtu įsitikinimu, jog viskam yra Tavo Švenčiausia Valia.
Viešpatie, leisk pažinti Tavo Švenčiausiąją Valią, skirtą man ir mano aplinkiniams.
Viešpatie, visuose mano žodžiuose ir veiksmuose vadovauk man.
Viešpatie, visuose nenumatytuose atsitikimuose, neleisk man užmiršti, kad visa yra Tavo siųsta.
Viešpatie, išmokyk teisingai, paprastai ir išmintingai elgtis su namiškiais ir su tais, kurie mane supa, kad nė vieno neįskaudinčiau, bet kiekvienam neščiau gėrį.
Viešpatie, suteik man tvirtumo pakelti prasidedančios dienos sunkumus ir ištverti iki galo.
Viešpatie, vadovauk mano valiai ir išmokyk mane melstis, viltis, tikėti, mylėti, iškęsti ir atleisti.
Viešpatie, neatiduok manęs mano priešų valiai, bet dėl Savo Švenčiausiojo Vardo, vesk ir vadovauk man.
Viešpatie, apšviesk mano protą ir širdį, idant suprasčiau Tavo Amžinuosius ir Nesikeičiančius Įstatymus, kuriais valdai pasaulį, kad aš, nuodėmingas Tavo vergas, galėčiau teisingai tarnauti
Tau ir savo artimui.
Viešpatie, dėkoju Tau už visa, kas manęs laukia, nes tvirtai tikiu, kad Tave mylintiems, visa išeina į gera.
Viešpatie, palaimink mano išėjimą ir grįžimą, darbų atlikimą, žodžius ir mintis. Ragink mane visuomet su džiaugsmu skelbti, apgiedoti ir šlovinti Tave, nes esi šito vertas per visus amžių amžius. Amen.

4 komentarai:

  1. Geri žodžiai. Graži malda. Ačiū.
    Gaila tik, kad pasidalinimų nebeliko. Laukiu jų nuolat.

    AtsakytiPanaikinti
  2. Viešpatie,suteik RAMYBĘ.....

    AtsakytiPanaikinti

Dėkojame už mandagų komentarą ir laiką praleistą mūsų dienoraštyje.