balandžio 13, 2018

POMPĖJOS NOVENA

Prieš keletą metų teko būti Pompėjoje ir melstis jos šventovėje. Tuomet apie Pompėjos noveną ir šventovę nieko nežinojau. Įspūdis buvo neapsakomas,  liko gilus prisiminimas, nes ji buvo labai graži, o mano širdyje atsirado  nuostabus gerumo bei  ramybės jausmas toks, kad nesinorėjo palikti šios šventovės. Man atrodo, Jėzaus mokiniai taip pat jautėsi, kai Jėzus atsimainė jų akivaizdoje  ant Taboro kalno.  Jie siūlė Viešpačiui pastatyti toje vietoje tris palapines.
Apie Pompėjos noveną sužinojau atsitiktinai, kažko ieškodama internete. Patraukė dėmesį ir nusprendžiau melstis rūpimu klausimu. Man labai padėjo, todėl siūlau ir kitiems išbandyti.
Apie noveną
Pompėjos noveną kaip ypatingą dvasinį ginklą nurodė pati Švč. Mergelė Marija, 1884 m. pasirodžiusi Neapolio gubernatoriaus dukrai Fortunatai Agrelli. 1887 m. ši pamaldumo praktika oficialiai patvirtinta popiežiaus Leono XIII.

Kaip kalbėti Pompėjos noveną

Kiekvieną iš 54 dienų kalbamos visos trys tradicinės rožinio dalys (džiaugsmingosios, skausmingosios ir garbingosios paslaptys). Jas galima kalbėti ir paeiliui vieną po kitos, ir padalinti bei kalbėti skirtingu dienos laiku. Rožinio pradžios maldas (Tikiu Dievą Tėvą, Tėve mūsų, 3 Sveika, Marija, Garbė Dievui Tėvui) reikia kalbėti tik vieną kartą per dieną, prieš pirmąją rožinio dalį.

Pompėjos noveną sudaro prašymo ir padėkos dalys, kurių kiekviena tęsiasi po 27 dienas. 

Pirmas 27 dienas – t. y. tris devyndienius – kalbama prašymo novena. Prieš kiekvieną rožinio dalį pasakome savo prašymą ir pridedame:

„Šį šventąjį rožinį aš kalbu norėdamas pašlovinti Tave, šventojo rožinio Karaliene.“

Po kiekvienos rožinio dalies kalbame:

„Atsimink, maloningoji Pompėjos šventojo rožinio Mergele, jog niekada nėra girdėta, kad kas nors iš Tavo tarnų, besišaukiančių Tavęs su rožiniu rankoje, būtų buvęs neišklausytas. Nepaniekink mano maldų, Šventojo Žodžio Motina, bet dėl Tavo šventojo rožinio ir dėl atsidavimo, kurį rodai Tavo šventovei Pompėjoje, maloningai išklausyk mane. Amen.“

„Šventojo rožinio Karaliene, melski už mus. Amen.“ (pastarasis kreipinys pakartojamas 3 k.)

Kitas 27 dienas tris kartus kalbame padėkos noveną. Prieš kiekvieną šv. rožinio dalį pasakome savo prašymą ir pridedame:

„Šį šventąjį rožinį aš kalbu norėdamas pašlovinti Tave, šventojo rožinio Karaliene.“

Po kiekvienos šv. rožinio dalies kalbame:

„Kaip galėčiau Tau atsilyginti, o meilės Karaliene? Visą savo gyvenimą aukoju Tau. Kol užteks jėgų, platinsiu Tavo garbinimą, o Pompėjos šventojo rožinio Švenčiausioji Mergele, nes kai šaukiausi Tavo pagalbos, Dievo malonė pripildė mane. Visur kalbėsiu apie gailestingumą, kurį man suteikei. Kiek pajėgsiu, platinsiu pamaldžią šventojo rožinio maldos praktiką. Visiems pasakosiu, kokia gailestinga man buvai, kad ir jie su dideliu pasitikėjimu kreiptųsi į Tave taip, kaip aš, nuodėmingas žmogus, kreipiausi į Tave. O, jei tik visas pasaulis sužinotų, kokia Tu gera, kaip gailiesi kenčiančių, tuomet visi kūriniai kreiptųsi į Tave. Amen.“

„Šventojo rožinio Karaliene, melski už mus. Amen.“ (pastarasis kreipinys pakartojamas 3 k.)

Linkiu Dievo palaimos ją kalbantiems, tegul Jis suteikia Jums reikali