gegužės 26, 2012

Uždarykim pragaro vartus

                Jie nesėda su mumis prie Tavo laužo, Viešpatie.
            Jie neina į puotą Tavo surengtą mums.
Jie su mumis Tavo duonos nelaužo.

Jie visa esybe sava atsigręžę į šėtono pinkles, viliones...
Kaip sustabdyti šitas minias?
Išbėgu ant kelio, mosuoju ištiesus rankas, šaukiu ir maldauju...


Kelios dienos neduoda ramybės Dangiškosios Motinos pasakyta mintis Medjugorjėje, kad daug sielų šiandien eina į pragarą. Ką galiu padaryti aš, kad nors dalele prisidėčiau, kad būtų išgelbėta nors viena iš jų? Galvoje, lyg bičių spiečius, sukasi mintys...


              
                  ...negirdi sielos manęs.
             Jėzau, meldžiu aš Tavęs, padėk mums sustabdyti šitas minias,
                  kurios traukia į mirtį, nepažinę Tavęs.
           Kviečiu visas Dievo sielas melsti už jas.
               Sustabdykim minias, kurios žengia į mirtį paskui piktąsias dvasias.
            Sielos, melskim už žūstančias brolių ir sesių sielas.


Sukalbėkim iš širdies nors po vieną "Sveika Marija" šia intencija.

gegužės 12, 2012

Dievas visuomet išklauso


Mano siela - nuolatiniame ieškojime:  ilgesys ir kažko laukimas joje.
Niekas negalės jos pamaitint ir pasotint savo ranka -
vien Dievo galybė šventa.
Ir džiaugsme, ir skausme ji randa paguodą Jame.
Ne vieną stebuklą patyrė siela.
Maldos galią , jos šventą paguodą ne kartą išgyvenusi yra.
Kokia didžiulė, neišsemiama ši paguoda...
Nes žinau - Dievui nieko negalimo nėra.
Net beviltiškiausia situacija išeina į gerą , kai prašai Dievo nuoširdžiai maldoje.

Dievas visuomet išklauso savo tautos nuoširdžią maldą. Kaip pavyzdį to kviečiu pasižiūrėti filmą "Karalienė Estera".

gegužės 03, 2012

Malda kiekvienam, ieškančiam savo kelio

 
 "Nemelsiu aukso, meilės, sveikatos, mažų pergalių, šlovės, sėkmės nei laimės. Aš melsiu, kad man būtų parodytas kelias, ir tada savo jėgomis įgysiu tuos dalykus. Ir mano malda bus išklausyta." 
(OG MANDINO "Didžiausias pasaulio prekeivis")

 Šioje maldoje yra viskas, ko trokštame, link ko visi skverbiamės, tačiau ne visuomet mokame tai įvardinti ir išreikšti žodžiais. Siūlau ir Jums atrasti šioje maldoje dalelę savo kelio į laimingą ir prasmingą gyvenimą.

"Visų daiktų Kūrėjau, padėk man. Šiandien į pasaulį išeinu nuogas ir vienišas ir nevedamas Tavo rankos klaidžiosiu toli nuo kelio, kurs veda sėkmės ir laimės link.

Prašau ne aukso, ne drabužių, ne gerų galimybių, kurios derėtų su mano gebėjimais, o prašau tik vesti mane taip, kad galėčiau įgyti gebėjimus, kurie derėtų su esančiomis galimybėmis.

Tu išmokei liūtą ir erelį medžioti ir sėkmingai veikti dantimis bei nagais. Išmokyk mane medžioti žodžių strėlėmis ir nugalėti meile, kad būčiau liūtas tarp žmonių ir erelis turgavietėje.

Padėk man likti nuolankiam kliūčių ir nesėkmių akivaizdoje, tačiau neslėpk nuo mano akių už pergales pelnytų apdovanojimų.

Skirk man tokias užduotis, kurių neįveikė kiti, tik išmokyk mane, kaip jų nesėkmėse aptikti pergalių sėklas. Leisk man susidurti su pavojais, kurie grūdins mano sielą ir dovanok drąsą juoktis iš savo  būgštavimų.

Skirk man laiko pasiekti savo tikslus, tačiau padėk nugyventi šią dieną taip, tarsi ji būtų paskutinė.

Išmokyk mane vaisingų žodžių ir nutildyk, kai imsiu skleisti paskalas.
Išugdyk man įprotį nuolat bandyti, apdovanok budrumu pažinti galimybes ir kantrybe kaupti jėgas.

Dovanok gerus įpročius, o bloguosius išnaikink, suteik atjautos nesmerkti silpnybių. Atsiųsk man kančių, kad suvokčiau, jog viskas praeina, ir padėk suskaičiuoti šios dienos palaiminimus.

Parodyk, kas yra neapykanta, kad ji nebūtų man svetima, ir pripildyk mano širdį meilės, kuri svetimus paverstų draugais.

Visi šie dalykai pataps tada, kai Tu panorėsi. Esu maža ir vieniša vynuogė, įsikibusi į vynmedį, tačiau Tu padarei mane kitokį nei visi. Iš tiesų - juk turi būti man skirta ypatinga vieta. Vesk mane. Padėk man. Parodyk man kelią.

Leisk man tapti tuo, kuo skyrei būti, kai mano sėklos buvo sėjamos ir auginamos pasaulio vynuogyne. <...> Vesk mane, Dieve."


 (OG MANDINO "Didžiausias pasaulio prekeivis")