gegužės 19, 2017

JĖZAU, GELBĖK

Perskaičiau straipsnį, kuri labai sukrėtė:

Sunku patikėti, ką žmonėms tenka iškęsti dabartiniame amžiuje. Tai šių dienų kankiniai. Skaitau straipsnį, kaip fantastinį, tačiau suvokiu, kad tai realu ir taip vyksta šiandien. Kaip jiems padėti, kaip apsaugoti tuos, kurie dar nepakliuvo į spąstus?  Matau vienintelį kelią: malda, pasninkas, išmalda, savo negalias jungti su Kristaus kančia  ir aukoti ta intencija. Mergelė Marija yra pasakiusi, kad malda ir pasninkas sustabdo karus pasaulyje. Viliuosi, kad kažkam padėsiu ir kviečiu kitus prisijungti.

gegužės 02, 2017

KODĖL NAUDINGA DALYVAUTI ŠVENTOSE MIŠIOSEDažnai tenka girdėti žmonių mintis, kad nereikia dalyvauti Šventose Mišiose, pakanka pasimelsti ir namuose, pasikalbėti su Dievu. Nusipirkau vyskupo E. Bartulio patvirtintą maldynėlį „Dievo gailestingumo maldynėlis“. Jame radau nurodymus, kodėl reikia lankyti Šventąsias Mišias, todėl noriu pasidalinti su visai.

16 pažadų už dalyvavimą Šv. Mišiose:

1.     Šv. Mišios, kuriose pamaldžiai dalyvavai, mirties valandą bus tavo didžiausia paguoda.
2.     Kiekvienos Šv. Mišios lydės tave į Dievo Teismą ir užtars tave.
3.                   Tavo atsiteisimas už žemiškas nuodėmes priklauso nuo tavo pamaldumo lygio per kiekvienas Šv. Mišias.
4.                   Jei Šv. Mišiose dalyvausi pamaldžiai, tu mūsų Išganytojo šventajai Žmogystei atiduoti didžiausią garbę.
5.     Jėzus Kristus atsilygins tau už tavo abejingumą ir nusižengimus.
6.                   Jis atleis tau visas dovanotinas nuodėmes, kurių stengiesi vengti iš visų jėgų. Jis atleis tau visas tas nuodėmes, kurių nesuvokei ir neišpažinai. Velnias negalės tau pakenkti.
7.     Sieloms skaistykloje tu suteiksi didžiausią paguodą.
8.                   Net vienerios Šv, Mišios, kuriose dar gyvas būdamas pamaldžiai dalyvausi, suteiks daugiau naudos, negu daugybė, paaukotų už tave, tau mirus.
9.     Tu būsi apsaugotas nuo daugybės pavojų ir nelaimių, į kurias būtum patekęs.
10.  Per kiekvienas Šv. Mišias tu sutrumpinsi savo buvimą skaitykloje.
11.  Kiekvienos Šv, Mišios pelnys tau didesnę šlovę danguje.
12.  Kunigo palaiminimą, kyrį gauni per Šv. Mišias patvirtina pats Dievas.
13.  Tave sups daugybė šventųjų angelų, kurie pamaldžiai dalyvauja garbingiausioje aukoje.
14.  Tavo žemiškieji reikalai sulauks ypatingo palaiminimo iš Dangaus.
15.                Jei tu dalyvausi Šv. Mišiose ir paaukosi jas kokio nors šventojo garbei, padėkok Dievui už malones, kurias jis jums teikia. Tuo tu gausini jo šlovę, džiaugsmą ir dangiškąją palaimą, o sau pelnysi jo ypatingą apsaugą.
16.                Kaskart dalyvaudamas Šv. Mišiose, joms skirtas intencijas paaukok tos dienos šventojo garbei.


Dievo palaimos ir vedimo.