birželio 19, 2013

Šventa Liepelė


Dievo malonė leido aplankyti iki tol man nežinomą šventą vietą Lenkijoje. Ji labai netoli nuo Lietuvos, šiaurinėje Lenkijos dalyje, Varmijos - Mozūrų vaivadijoje, netoli Rešlio ir Kentšyno, tarp dviejų ežerų: Virovy ir Dejnovo miškingoje vietoje. Pasakojama, kad kryžiuočių pilyje Kenštyne, mirties bausme nuteistam kaliniui naktį apsireiškė Mergelė Marija ir liepė iš medžio išdrožti statulėlę. Sekančią dieną kalinys parodė teisėjams parodė išdrožtą Dievo Motinos su Vaikeliu rankose statulėlę ir papasakojo apie apsireiškimą. 

Teisėjai pripažino, kad tai Dievo malonės kaliniui ženklas ir nuteistąjį paleido. Kalinys pasuko Rešlio pusėn, ieškodamas liepos, kur galėtų įkelti statulėlę ir padėkoti Dievui už gyvybės išgelbėjimą. Pasakojama, kad po to ją palietė neregys  ir atgavo regėjimą. Piemenys, ganę bandą, stebėjo, kaip jų gyvuliai suklupo priešais ją ir balsu garbino Dievo Motiną. Tai išgirdę žmonės bandė pernešti statulėlę į Kenštyno bažnyčią, tačiau, sekančią dieną statulėlė vėl atsirado savo pirminėje vietoje. Taip įvyko kelis kartus. Buvo nutarta ją palikti vietoje, o apie liepą pastatyti koplyčią. 

Kada visa tai vyko – nežinoma. Pirmieji užrašai apie bažnyčioje įvykusius stebuklus pasirodė 1300 metais. 1983 metais popiežius Jonas Paulius II šiai bažnyčiai suteikė mažosios bazilikos titulą. Prie bažnyčios yra jėzuitų vienuolynas. Nuo senų laikų aplinkiniams kraštams tai antri Aušros vartai ir Čenstakava. Man ji asocijavosi su Šiluva. Tai tikrai unikali vieta, lankoma daugybės piligrimų. 
 
Mums taip pat Dievas suteikė malonę. Apžiūrėjome nuostabią bažnyčią, netikėtai patekome į nepakartojamą vargonų muzikos koncertą, pasimeldėme, prisilietėme prie šventosios liepos ir dairomės, ką toliau daryti?

Atvykus į čia, norėtųsi Šventųjų Mišių. Skelbimai liudijo, kad jos turėjo vykti po kelių valandų, o mūsų laikas jau buvo  suplanuotas. Besidairant, pamatėme ateinančius kunigus ir prasidėjo kažkieno užsakytos Šventos Mišios, kuriose dalyvavome tik  keliese (apie dešimt žmonių):mes ir tikriausiai - užsakiusieji. Išėjome tvirtai įsitikinę, kad tai buvo Dievo dovana mums.

Esant galimybei, siūlyčiau visiems aplankyti šį nuostabų Dievo kampelį.


Įrašo autorė - Irena.