rugpjūčio 31, 2014

Dievo motinos prašymas


Gavau SMS žinutę iš vienuolyno. Jaučiu pareigą pasidalinti su visais ir perduoti žinią.

Šiomis dienomis Medjugorjėje regėtojui Ivanui Dievo Motina kalba ir  prašo: nutraukti savo pareigas ir sukalbėti 3 kartus „Sveika Marija...“ prašant taikos, atitolinti gresiantį karą. Prašo, kad kunigai atidarytų bažnyčias ir burtų žmones karštai rožančiaus maldai. Prašo praktikuoti tai ir perduoti kitiems.

Primenu, kad Rožinio malda - viena galingiausių maldų, ypač jei jį kalbame susikaupę, kontempliuodami (apmąstydami paslaptis). Anksčiau Medjugorjėje apsireiškusi Marija pasakė: „Daug krikščionių nebetiki, nes nesimeldžia. Tad pradėkite melstis... Tikėjimas jumyse atgims, ir būsite laimingi... Ypač melskitės prieš kryžių... Aš esu Šventojo Rožančiaus Karalienė... Aš esu jūsų vadė, vedanti jus šioje baisioje kovoje prieš šėtoną ir visas piktąsias dvasias...  Kad galėtute kovoti ir nugalėti visą šį blogį, grasinantį paskandinti visą žmoniją, jums reikalingas galingas maldos ginklas. Melskitės kartu su Manimi. Rožančius atves jus į taiką. Per šią maldą jūs galite išgauti iš Viešpaties didžių malonių, kurios pakeistų širdis, sielų atsivertimą, ir visos žmonijos sugrįžimą prie Dievo, einant atgailos, meilės ir dieviškos malonės keliu."


Vienykimės visi dvasiškai ir melskime Dievo Motinos apsaugoti nuo karo. Dievo palaimos visiems.


Įrašo autorė - Irena.

rugpjūčio 19, 2014

Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą„Maldos neapsaugojo nuo tragedijos“- rašo LR korespondentė. Perskaičiau ir man pasirodė keistas rašiusios suvokimas. Vadinasi, nuėjau į bažnyčią ir Tu, Dieve, man skolingas, privalai vykdyti mano valią, ko aš noriu, man tarnauti, o ne aš tarnausiu Tau, savo kūrėjui.
 Dažnai galima išgirsti, kad žmogus nelanko bažnyčios, nes tie kunigai šiokie ir anokie... Bažnyčia liepia, nurodo, draudžia, riboja žmogaus laisvę ir t. t. Nueina į mišką, ten pasikalba su Dievu ir eiti į bažnyčią nesą būtina. Toks žmonių suvokimas.

Ką man reiškia bažnyčios lankymas? 

Bandau apmąstyti. Man -  tai susitikimas su Gyvuoju Amžinuoju Dievu, mano Kūrėju. Jis laukia manęs, jeigu aš neateisiu - nebus tos nuostabios akimirkos, prarasiu susitikimo džiaugsmą. Žinoma, turiu intencijas, atsinešu jas, bet man ne jos svarbiausios.  Jei ir ne taip vyksta, kaip aš noriu, kaip prašau, nepergyvenu, nes Dievas žino geriausiai, ko man reikia. Svarbiausia man -  susitikimas su labai brangiu Asmeniu.

Laikraštyje aprašyta situacija iš tiesų siaubinga: žuvo abu tėvai ir liko vienas kūdikis. Dievo Sūnų taip pat nužudė žmonės, bet dėl mūsų visų atpirkimo. Kiek šiandien žūsta nekaltų Ukrainoje ir kitose kariaujančiose  pasaulio šalyse. Ar Dievas, davęs žmogui laisvę, atsakingas už žmonių veiksmus, jų pasirinkimus? Be to, mes nežinome Dievo planų, kodėl leidžia vieną ar kitą įvykį.
Aš tikiu, kad viskas išeina į gerą mylintiems Dievą.

rugpjūčio 05, 2014

"Akcijos" lobiui danguje


Šiandien kiekvienoje parduotuvėje vos ne prie kiekvienos prekės mirga nuorodos: „akcija“. Visi norime mokėti pigiau. Taip ir tikėjimo kelionėje. Kol esu Žemėje, kad įsigyčiau turtus danguje, moku labai pigiai, viskas čia parduodama su „akcija“.

Už lobius, kuriuos krausiuosi danguje, iš manęs reikalaujama tik tikėjimo, maldos, 10 Dievo įsakymų laikymosi, o jeigu noriu brangesnio perlo, turiu pridėti apsimarinimus, kančias, ligas, nesėkmes, gerus darbus.

Dievas man už tai žada lobius danguje. Apmąstau: ar naudojuosi, ar perku su „akcija“, ar laukiu, kol viskas pabrangs taip, jog aš nebeturėsiu galimybės nė siūlelio įsigyti danguje?  Dažnai taip būna - praleidžiu „akcijas“,  būna ir pasinaudoju jomis. Kasdienė malda, meditacija, kartą per savaitę maldos grupelė, kartą mėnesyje išpažintis, kas sekmadienį ( o pagal galimybes ir šiokiadieniais) Šv. Mišios, apsimarinimai, ką galiu darau ir aukoju Dievo garbei, kad tik gaučiau su „akcija“ tuos lobius danguje, kuriuos šiandien mums siūlo Viešpats.

Kai stosiu į Jo akivaizdą, „akcijų“ nebebus. Viešpats pažiūrės, kiek aš sugebėjau įsigyti turto danguje gyvendama žemėje .

Šiandien „super akcijos“ visiems lobiams danguje, skubėkime, kiekis  nėra ribotas, bet laikas ribotas.