rugpjūčio 28, 2013

Novena šv. Pijui iš Pietrelčinos

Tikrasis šventojo vardas - Frančeskas Fordžionė, nors visuotinai žinomas tėvo Pijaus vardu. Gimė pietinėje Italijoje 1887 m. 1903 m. įstojo į kapucinų vienuolyną.
 
Jo intensyvus maldos gyvenimas ir noras realiai išgyventi Kristaus kančias įgavo vizualų pavidalą - šventajam atsivėrė stigmos, arba, kitaip tariant, Kristaus kančios metu turėtos žaizdos (ant rankų, kojų ir šone), kurios atsirado praėjus nedaug laiko po Šventimų 1910 m.
 
Tada tėvas Pijus meldėsi, kad jos išnyktų, tačiau jos dingo neilgam, o 1918 m. vėl atsivėrė, šį sykį jau visam laikui. Jo vyresnieji skeptiškai ir įtariai vertino šį fenomeną, todėl bent laikinai uždraudė jam aukoti šv. Mišias ir klausyti išpažinčių.
 
Tėvas Pijus buvo atiduotas tyrinėti gydytojams ir pakėlė visus pažeminimus, visiškai nesiskųsdamas. Pagaliau jam ir vėl buvo leista aukoti šv. Mišias, klausyti išpažinčių, užsiimti dvasiniu vadovavimu ir rūpintis vargšais, kuriems įkūrė ligoninę.
 
Žmonės plaukdavo pas jį tūkstančiais, kad galėtų atlikti išpažintį ir dalyvauti jo aukojamose šv. Mišiose.
 
Tėvas Pijus nuolat sirgo ir kentė skausmą, tačiau, rodės, jam nereikalingas joks kitas maistas, išskyrus Eucharistiją.
 
Yra labai daug pasakojimų apie jo padarytus stebuklus tiems, kurie kreipėsi į jį pagalbos. Mirė 1968 m., praėjus pusei amžiaus nuo stigmų atsivėrimo, tačiau stebuklai nesibaigė. Tėvas Pijus šventuoju paskelbtas 2002 m.
 
 
PIRMA DIENA. Tu fiziškai patyrei Kristaus kančias, savo kūne nešiodamas Jo žaizdas. Išmokyk mus priimti mūsų patiriamas kančias kaip dalyvavimą Kristaus kančioje už pasaulio atpirkimą. Ypač meldžiamės už (išsakykite savo intenciją). Tėve mūsų, Sveika, Marija ir Garbė Dievui Tėvui.
 
ANTRA DIENA. Tu nesipriešinai ir nesiskundei persekiojamas ir būdamas kitų nesuprastas. Išmokyk mus tokio pakantumo, kai kiti su mumis elgiasi neteisingai. Ypač meldžiamės už (išsakykite savo intenciją). Tėve mūsų, Sveika, Marija ir Garbė Dievui Tėvui.
 
TREČIA DIENA. Tu Kristų liudijai visur ir visada. Išmokyk mus pamatyti Dievo veikiančios galybės mūsų gyvenimuose neribotumą. Ypač meldžiamės už (išsakykite savo intenciją). Tėve mūsų, Sveika, Marija ir Garbė Dievui Tėvui.
 
KETVIRTA DIENA. Tu nuolat intensyviai meldeisi. Padėk mums išmokti melstis visa širdimi ir padaryti Jėzų Kristų visos mūsų veiklos pagrindu.  Ypač meldžiamės už (išsakykite savo intenciją). Tėve mūsų, Sveika, Marija ir Garbė Dievui Tėvui.
 
PENKTA DIENA. Tu labai gailėjai sergančių ir kenčiančių. Mokyk mus pamatyti Kristaus veidą ypač tuose, kurie kenčia, ir padėk mums parodyti jiems bent truputį tos meilės, kuria Tėvas myli Kristų, o mūsų pačių kančias išgyventi ne kaip beprasmes, bet kaip perkeičiančią Kryžiaus malonę.  Ypač meldžiamės už (išsakykite savo intenciją). Tėve mūsų, Sveika, Marija ir Garbė Dievui Tėvui.
 
ŠEŠTA DIENA. Tu ypač užjausdavai nusivylusius. Neleisk mums nusivilti ir nustoti melstis, bet suteik jėgų išlikti Jėzaus meilės visiems kūriniams liudytojais, koks buvai tu.  Ypač meldžiamės už (išsakykite savo intenciją). Tėve mūsų, Sveika, Marija ir Garbė Dievui Tėvui.
 
SEPTINTA DIENA. Tu praleidai daugybę laiko klausydamas išpažinčių ir nešdamas Kristaus sutaikančios meilės sakramentus nesuskaitomiems tūkstančiams. Suteik mums drąsos niekada nebijoti atskleisti savo nuodėmės gydančiam Viešpaties gailestingumui.  Ypač meldžiamės už (išsakykite savo intenciją). Tėve mūsų, Sveika, Marija ir Garbė Dievui Tėvui.
 
AŠTUNTA DIENA. Tu rodei nuolankaus kunigiško gyvenimo pavyzdį. Užtark visus kunigus ir tuos, kurie bus pašaukti šiai tarnystei, kad jie gyventų tikrai šventą gyvenimą ir būtų Kristaus meilės žmonėms gyvas atvaizdas.  Ypač meldžiamės už (išsakykite savo intenciją). Tėve mūsų, Sveika, Marija ir Garbė Dievui Tėvui.
 
DEVINTA DIENA. Tu švęsdavai Eucharistiją su didžiu pamaldumu ir ištikimybe. Padėk ir mums trokšti susivienyti su Eucharistiniu Kristumi ir suprasti bei žinoti Jį tikrai esant Žodyje, Kūne, Kraujyje ir Jo žmonių bendruomenėje.  Ypač meldžiamės už (išsakykite savo intenciją). Tėve mūsų, Sveika, Marija ir Garbė Dievui Tėvui.


Šv. Pijus iš Pietrelčinos minimas rugsėjo 23 d.(Novena ir įžanginis tekstas iš knygos
 "Novenos šventiesiems. Prašant užtarimo ir malonių", 2010)

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą

Dėkojame už mandagų komentarą ir laiką praleistą mūsų dienoraštyje.